Förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer och höjda åldersgränser

Höjd garantipension, förändringar i bostadstillägget för pensionärer och höjda åldersgränser i pensionssystemet, det är några av regeringens förslag utifrån Pensionsgruppens överenskommelse.

Läs mer

Inlägget Förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer och höjda åldersgränser dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se