Underskattade risker med stöd för att starta eget företag

Arbetsförmedlingens stöd till personer som vill starta eget företag leder till minskad arbetslöshet. Men insatsen har svag effekt på sysselsättningen och programdeltagarnas inkomster blir låga under flera år. Dessutom ökar stödet risken att mottagaren hamnar i överskuldsättning, visar Riksrevisionens granskning.

Läs mer

Inlägget Underskattade risker med stöd för att starta eget företag dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se