Sänkt skatt på drivmedel

För att motverka ökade pumppriser på bensin och diesel som kan uppstå när inblandningen av biodrivmedel ökar föreslår regeringen i en proposition att skatten på bensin och diesel sänks. Förslagen medför att skatten vid pump, utöver vad som följer av indexeringen med konsumentprisindex, inte höjs 2020.

Läs mer

Inlägget Sänkt skatt på drivmedel dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se