Debatt: Vill systemleverantörerna byråns bästa?


Detta är en debattartikel och innehåller skribentens egna åsikter. Vill du göra ett inlägg i debatten? Skicka dina kommentarer i artikelformat till konsulten@srfkonsult.se


 

Jag vill tydliggöra att jag inte kommenterar Fortnox funktionalitet, utan tar sikte på byråavtalet.

Det har knappast undgått någon att våra arbetsverktyg håller på att förändras i grunden. Digitaliseringen bär med sig en rad fantastiska möjligheter för redovisningskonsulter – men den kan också innebära byråns död.

Faran med digitaliseringen ligger i villkoren när redovisningsbyrån ingår ett avtal med en systemleverantör. En av de största systemleverantörerna på marknaden är Fortnox, som kallar sig ”företagarens bästa vän”.

Till alla kollegor som skrivit avtal med Fortnox vill jag ställa frågan: Har ni läst paragraf 18 i byråavtalet? Jag vågar påstå att det är en minoritet av alla byråer som har förstått innebörden av det avtal som de signerat med Fortnox – för då hade de troligen inte skrivit på.

I Fortnox byråavtal paragraf 18.3 står nämligen:
”Fortnox har vidare rätt att överföra Kunddata som inte innehåller personuppgifter till koncernbolag, leverantör eller samarbetspartner för att kunna leverera och/eller utveckla Tjänsterna eller för att sådant bolag ska kunna tillhandahålla och marknadsföra tjänster som har nära samband med Fortnox tjänster. Av personuppgiftsbiträdesavtalet i bilaga 1 framgår dock att Direktkund och Direktkund med byråavtal som är enskild firma ger i instruktion till Fortnox att överföra även Kunddata som innehåller personuppgifter till koncernbolag för detta ändamål.”

Vad innebär detta egentligen? Utifrån mitt juridiskt lekmannamässiga kunnande tolkar jag detta som om att Fortnox ges möjlighet att marknadsföra exempelvis sina finansieringstjänster direkt mot byråns kunder, utan att behöva erlägga någon form av ersättning och utan att behöva inhämta tillstånd för att få kontakta byråns kund.

Det innebär också att Fortnox kan ta byråns kunduppgifter och lämna ut dessa till ett av sina dotterbolag som skulle kunna vara en redovisningsbyrå – det vill säga en direkt konkurrent till er.

Oj då, kände Ni inte till att Fortnox äger era kunduppgifter? Jo, visst gör de det. Och som om det inte vore nog så kan Fortnox kontakta era kunder och erbjuda alla sina tjänster och till ett lägre pris om de så önskar. Fortnox har nämligen perfekt information: de vet exakt vilka priser ni har, och de har rätt till denna information. Ni har ju trots allt skrivit på avtalet.

Många av er har redan parkerat hela eller stora delar av er kundstock i händerna på Fortnox, det är lika mycket deras egendom som det är er egendom.

Ni har genom en avtalssignering donerat ert livsverk till en potentiell konkurrent.

Om ni tvivlar på det jag beskriver föreslår jag att ni kontaktar Fortnox och begär att avtalet omformuleras och att de inför en konkurrensklausul, där Fortnox förbinder sig att inte använda era företagshemligheter mot er. Be även Fortnox att plocka bort hela paragraf 18. Jag utmanar er – testa!

Slutligen vill jag ge er rådet att införskaffa ett digitalt affärssystem som respekterar redovisningsbyrån. Förmodligen lever er byrå längre då.

Eric DeBasso, Byråledare, EdB Redovisning


Fortnox bemöter kritiken

Srf konsulterna har kontaktat Fortnox för att ge dem en chans att möta de tuffa påståenden som framförs i ovanstående krönika. Så här svarar Fortnox på kritiken:

Vi är lite förvånade och ledsna över inlägget förstås. Byråerna har alltid varit en av Fortnox viktigaste samarbetspartners eftersom dessa har en viktig roll för de små- och medelstora företag som våra tjänster främst riktar sig till. Vår utgångspunkt är hela tiden att skapa väldigt bra tjänster till kunderna, och det vet vi att byråerna också har nytta av för då kan ju de också göra ett ännu bättre jobb för dessa kunder. Vi är en programvaruleverantör, inte en redovisningsbyrå. Och som sådan jobbar vi för att hjälpa till att utveckla samarbetet för byråerna och deras kunder. Vi hjälper alla våra byråer att leverera tjänster som ger ett större kundvärde. Byråns roll är och kommer fortsätta att vara mycket viktig för landets småföretagare, och för oss.

Om vi skulle vilja göra det som antyds i artikeln så hade vi kunnat göra det utan att tydliggöra det i en paragraf, eftersom det i stort sett saknas lagregler om vem som äger data och information. Anledningen till att vi tydliggjort detta är att vi har velat vara väldigt transparenta. Huvudregeln i vårt avtal är ju att vi inte får använda data, om det inte framgår uttryckligen i avtalet, vilket framgår av paragrafen 18.1. Detta just för att undvika den typen av misstankar som antyds i artikeln. Fortnox har ju vidare under senare år utvecklat till exempel finansierings- och försäkringstjänster, vilka har ett naturligt samband med kärntjänsten redovisningsprogram. Dessa tjänster har blivit väldigt väl mottagna av kunderna och vi tror att alla byråer förstår att det som är till nytta för kunderna också i slutändan är till nytta för dem.

Anna Olandersson, Affärsområdesansvarig redovisningsbyråer Fortnox

Inlägget Debatt: Vill systemleverantörerna byråns bästa? dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se