Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet

I ett nytt ställningstagande redogör Skatteverket för sin bedömning av hur det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet ska tolkas. Ställningstagande innebär en ändring av Skatteverkets bedömning av standardiserade s.k. moduler.

Läs mer

Inlägget Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se