Förslag om höjt tak för uppskov vid bostadsförsäljningar

Det nuvarande taket för uppskov vid försäljning av bostäder är 1,45 miljoner kr. Det taket är tillfälligt slopat till och med den 30 juni nästa år. När slopandet löper ut vill regeringen höja taket till 3 miljoner kr permanent.

Läs mer

Inlägget Förslag om höjt tak för uppskov vid bostadsförsäljningar dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se