Statens budget 2020

Riksdagen har sagt ja till förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning i regeringens budgetproposition för 2020. Riksdagen antog också lagförslagen om ändringar i skatteregler i budgetpropositionen och sa ja till utgiftstaket för staten.

Läs mer

Inlägget Statens budget 2020 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se