Remiss om BAS-kontoplanen i maskinläsbar form

BAS har fått önskemål om att kontoplanen ska kunna tillhandahållas i maskinläsbar form. För att kunna presentera ett förslag och ta ett beslut har förfrågan om format och innehåll skickats till ett antal programvaruleverantörer och andra intressenter.

Alla programvaruleverantörer tillhandahåller en eller flera standardkontoplaner enligt BAS-terminologin. Vissa program innehåller dessutom flera varianter av kontotabeller anpassade för olika företagstyper och branscher. I vissa redovisningsprogram finns det också en så kallad bakgrundskontoplan över möjliga konton. När ett konto saknas för ett visst företag ges användaren en möjlighet att enkelt lägga till kontot genom att kontot, med alla kontoinställningar, kopieras från bakgrundskontoplanen. En redovisningsbyrå kan även ta fram en speciell ”byråstandard” för den kontoplan man använder. Programvarutillverkarna måste i dagsläget manuellt uppdatera sina standardkontoplaner utifrån de förändringar som årligen presenteras av BAS-kontogruppen.

Nu finns alltså önskemål om att kontoplanen ska tillhandahållas i maskinläsbar form. BAS har tagit fram en promemoria som beskriver några alternativa lösningar som ligger till stöd för de remissvar man önskar få in. Frågor som ställts till programvaruleverantörerna är bland annat vilket filformat som är att föredra, vilka attribut som ska byggas in, om man föredrar nedladdningsbara filer eller öppet API och om det finns behov av branschanpassade kontoplaner.

Just nu håller BAS på att sammanställa de svar man fått in för att utreda och besluta hur man går vidare i frågan.

Inlägget Remiss om BAS-kontoplanen i maskinläsbar form dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se