Stor myndighetsgemensam kontroll av restauranger

Åtta myndigheter har genomfört oanmälda kontroller av över 200 restauranger över hela landet. De vanligaste bristerna som uppdagades i kontrollerna var illegal arbetskraft, felaktigt förda personalliggare, fel i kassaregister och farliga köksmaskiner.

Läs mer

Inlägget Stor myndighetsgemensam kontroll av restauranger dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se