Ändring av utgående och ingående moms vid kundförluster m. m.

Skatteverket behandlar i ett ställningstagande justeringar av utgående och ingående moms vid kundförluster och vid nedsättning av priset i efterhand, exempelvis vid lämnade rabatter, hävning av köp, återtagande av vara och nedsättning av en fordran genom ackord eller skuldsanering.

Läs mer

Inlägget Ändring av utgående och ingående moms vid kundförluster m. m. dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se