Moms – Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster

Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom 2019-09-09 som behandlar undantaget från skatteplikt för vissa interna tjänster klargör Skatteverket i ett ställningstagande sin syn på när undantaget ska tillämpas.

Läs mer

Inlägget Moms – Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se