Förslag om skärpta krav för skatterådgivare

Skatterådgivare som utformar och tillhandahåller internationella skatteupplägg ska vara skyldiga att informera Skatteverket om uppläggen. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

Läs mer

Inlägget Förslag om skärpta krav för skatterådgivare dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se