Moms på nyttjanderättshavares faktiska förbrukning av el och vatten

En hyresvärds och bostadsrättsförenings tillhandahållanden av el och/eller vatten, som debiteras utifrån nyttjanderättshavarnas faktiska förbrukning, har av Högsta förvaltningsdomstolen ansetts fristående från bostadsupplåtelsen och därmed skattepliktiga till moms.

Läs mer

Inlägget Moms på nyttjanderättshavares faktiska förbrukning av el och vatten dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se