Styrelsearvode ska beskattas som inkomst av tjänst

Högsta förvaltningsdomstolen slår i en ny dom fast att ett styrelsearvode som har betalats till en styrelseledamots bolag ska beskattas hos ledamoten personligen som inkomst av tjänst.

Läs mer

Inlägget Styrelsearvode ska beskattas som inkomst av tjänst dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se