Ombudskostnader i skattemål

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande detaljerat förklarat hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader för ombud, biträde och utredning i skattemål. Skatteverket har publicerat en kommentar till detta avgörande.

Läs mer

Inlägget Ombudskostnader i skattemål dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se