Ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att undantaget från moms vid import av försändelser med lågt värde slopas. Det föreslås också att elektroniska marknadsplatser (plattformar) i vissa fall blir skattskyldiga för moms avseende försäljning av varor från säljare i ett tredjeland som görs via plattformen.

Läs mer

Inlägget Ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se