Familjemedlemsundantaget i anställningsskyddslagen

En arbetstagare har varit anställd i ett bolag som ägdes och drevs av hennes make. Arbetstagaren sades upp knappt tio månader efter att dom på äktenskapsskillnad hade meddelats. Arbetsdomstolen har funnit att anställningsskyddslagen inte var tillämplig på arbetstagaren när uppsägningen skedde.

Läs mer

Inlägget Familjemedlemsundantaget i anställningsskyddslagen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se