Förutsättningar för etableringsjobb

I en proposition föreslår regeringen lagändringar för att skapa förutsättningar för att införa en ersättning som riktar sig till individer som anställs i en kommande ny form av subventionerad anställning, s.k. etableringsjobb.

Läs mer

Inlägget Förutsättningar för etableringsjobb dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se