Krav på lönegaranti vid företagsrekonstruktion

Under en företagsrekonstruktion kan en arbetstagare kräva lönegarantiersättning. Det har rått en osäkerhet om hur länge arbetstagaren har rätt att framställa ett sådant anspråk. Högsta domstolen har nu kommit fram till att kravet måste framställas innan rekonstruktionen upphör.

Läs mer

Inlägget Krav på lönegaranti vid företagsrekonstruktion dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se