Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Regeringen föreslår i en proposition att systemet med uppskov med beskattning av kapitalvinster vid avyttring av privatbostad ändras på så sätt att taket för uppskovsbelopp höjs från 1,45 miljoner kr till 3 miljoner kr för försäljningar som görs efter den 30 juni 2020.

Läs mer

Inlägget Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se