Korttidsarbete

Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Finansdepartementet har sammanställt några frågor och svar med anledning av de nya reglerna.

Läs mer

Inlägget Korttidsarbete dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se