Likviditetsförstärkning via skattekontot

Finansdepartementet har sammanställt en artikel med exempel samt frågor och svar avseende de nya regler som innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms under ett år.

Läs mer

Inlägget Likviditetsförstärkning via skattekontot dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se