Förslag om en ny lag om källskatt på utdelning

Finansdepartementet har i en promemoria lämnat förslag för att effektivisera och modernisera reglerna om källskatt på utdelningar. Förslaget innebär bland annat att det införs nya krav på den som är skattskyldig att lämna information på individnivå.

Läs mer

Inlägget Förslag om en ny lag om källskatt på utdelning dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se