Befrielse från kostnadsränta

Skatteverket förtydligar på sin sajt Rättslig vägledning att det kan finnas visst utrymme för räntebefrielse även för juridiska personer. På liknande sätt som när en fysisk skattskyldig blir sjuk nära inpå att en skatt eller avgift ska betalas, så kan det uppkomma situationer för juridiska personer vars behöriga företrädare insjuknar eller isoleras från omvärlden, t.ex. med anledning av corona.

Läs mer

Inlägget Befrielse från kostnadsränta dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se