Värdering av bostadshus

Bokföringsnämnden, BFN, har på uppdrag av regeringen övervägt om K3-reglerna, i de delar som avser bestämmandet av anskaffningsvärde och om avskrivning och nedskrivning, bör ändras såvitt gäller bostadsföretags innehav av bostadshus. BFN har nu lämnat en redovisning av uppdraget.

Läs mer

Inlägget Värdering av bostadshus dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se