Regler när företag har ekonomisk kris

I avhandlingen ”Värdering vid upprättande av kontrollbalansräkning: En aktiebolagsrättslig och redovisningsrättslig studie” har Sebastian Lindroos-Moll, nybliven doktor i civilrätt vid Karlstads universitet, bland annat undersökt utvecklingen av god redovisningssed.

Läs mer

Inlägget Regler när företag har ekonomisk kris dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se