Ändringar i plan-och bygglagen

Riksdagen har den 16 juni och den 17 juni 2020 tagit beslut om ändringar i plan- och bygglagen, PBL som träder i kraft den 1 augusti 2020. Dels ändras storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels görs vissa ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall.

Läs mer

Inlägget Ändringar i plan-och bygglagen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se