ARN:s beslut kring ersättning för inställda resor

ARN har fattat vägledande beslut i fem ärenden där olika resor ställts in eller avbeställts på grund av spridningen av coronaviruset och de åtgärder som har vidtagits för att begränsa denna, exempelvis UD:s avrådan från resor utomlands. I sina anmälningar till ARN har konsumenterna begärt att få tillbaka det de betalat för sina resor. Företagen har av olika anledningar motsatt sig återbetalning.

Läs mer

Inlägget ARN:s beslut kring ersättning för inställda resor dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se