Måltider blir skattefria

I en lagrådsremiss föreslår att undanta måltider som lämnas av allmänheten i syfte att visa anställda uppskattning och stöd från förmånsbeskattning . Lagändring från 1 januari 2021 men  även måltider  under sådana förhållanden från den 29 februari 2020 omfattas av förslaget.

Läs mer

Inlägget Måltider blir skattefria dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se