Mer tid till utredning av bokföringslagen och regelförenkling

Den 30 september var den ursprungliga avrapporteringstidpunkten för utredningen som ska föreslå förenklingar av regelverken för mikroföretag och en modernisering av bokföringslagen. Utredningstiden förlängs till den 29 februari 2021.

Läs mer

Inlägget Mer tid till utredning av bokföringslagen och regelförenkling dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se