Ersättning för riskgrupper

Försäkringskassan informerar om att regeringen planerar att fatta beslut om förändringar i ersättningen för riskgrupper. Det gäller förändringar i diagnoslistan, riskgrupp 2, samt en utökning av antalet dagar som man kan få ersättning för, från 90 till 180 dagar.

Läs mer

Inlägget Ersättning för riskgrupper dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se