Nytt ramverk för hållbart, cirkulärt byggande

EU kommissionen har lanserat ett nytt gemensamt ramverk för alla aktörer i byggbranschen, Level(s). Ramverket används att bedöma och mäta byggnaders hållbarhet ur ett miljöperspektiv, hälsoperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

Läs mer

Inlägget Nytt ramverk för hållbart, cirkulärt byggande dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se