Ny vägledning från BFN

Ett nytt allmänt råd från BFN som tillämpas på fusioner enligt aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar har publicerats. Det allmänna rådet ska tillämpas på fusioner med fusionsdag efter den 31 december 2021. Det får även tillämpas på fusioner som har fusionsdag efter den 15 oktober 2020.

Läs mer 

Inlägget Ny vägledning från BFN dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se