Översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret

Regeringen har idag mottagit betänkandet av utredningen om det skatterättsliga företrädaransvar. Det som har behandlats är bland annat eventuella behov av att ändra bestämmelserna om de subjektiva rekvisiten.

Läs mer

Inlägget Översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se