Omsättningstapp för halva näringslivet

Konjunkturinstitutets extra mätning av näringslivet visar att något fler företag rapporterar om en minskning i omsättning. Drygt hälften, 52 procent av företagen i hela näringslivet, uppger i den senaste mätningen att de har ett omsättningstapp.

Läs mer

Inlägget Omsättningstapp för halva näringslivet dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se