Redovisningsperiodens längd

Skatteverket har kommit med ett förtydligande kring redovisningsperiodens längd när en verksamhet påbörjas, avslutas eller när räkenskapsåret läggs om.