Kontrollstämma

Skatteverkets vägledning kring hantering av kapitalbristreglerna i aktiebolagslagen och kontrollstämma är uppdaterad utifrån de lagändringar som börjat gälla från och med den 1 augusti 2022.