Rekonstruktionsplan

Skatteverkets vägledning för avräkning efter ackord vid företagsrekonstruktion uppdateras utifrån lagändringar gällande från och med 1 augusti 2022 om skatter och avgifter i en rekonstruktionsplan.