Lån till elproducenter

Riksdagen beslutade att godkänna finansutskottets förslag om att regeringen under 2022 och 2023 ges rätt att ställa ut kreditgarantier för lån till företag på elmarknaden på högst 250 miljarder kronor.