Sverige faller i jämlikhet

Organisationerna Oxfam och Development Finance International rankar världens länder utifrån hur väl de är rustade att bekämpa ekonomisk ojämlikhet. År 2017 var Sverige i topp, 2022 är placeringen 20.

Generated by Feedzy