Risk för brott

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) rapporterar att andel personer som varit utsatt för brott legat stabilt eller minskat sedan förra året. Försäljningsbedrägerier har dock ökat mellan åren 2020 och 2021.