Stigande inflation

Inflationstakten var 9,7 procent i september 2022 på grund av stigande räntekostnader, fortsatt bred prisuppgång på livsmedel och drygt 54% högre elpriser i september i år än för ett år sedan.