Försäljning av spillolja

Skatteverket har publicerat nytt ställningstagande beträffande företag som säljer spillolja till en köpare som ur spilloljan ska återvinna eldningsolja som bränsle för uppvärmning till vidare försäljning.