Namngivning vid underrättelse

Skatteverket anser att en lämplighetsbedömning ska avgöra om det är rättsligt möjligt att utelämna beslutsfattarens och föredragandens namn i en underrättelse om ett beslut enligt förvaltningslagen