Etableringsjobb

Regeringen har öppnat upp för parterna på arbetsmarknaden att teckna etableringsjobbsavtal och det första avtalet som gäller fr.o.m. 1/1 2024 har tecknats mellan Unionen och Teknikföretagen.