Global minimibeskattning

Riksdagen sa ja till förslaget om en ny global minimiskatt (Pelare 2), en tilläggsskatt, om minst 15% för företag i stora koncerner enligt dock med en ändring gällande redovisningsstandard.