Förenklingsråd

Regeringen har beslutat att inrätta ett Förenklingsråd på Tillväxtverket som ska identifiera och föreslå förenklingsåtgärder i syfte att minska företags regelbörda och kostnader till följd av regler.