Konkurser i mars

Tillväxtanalys rapporterar att antalet konkurser i mars i år ökade med 39 %  jämfört med mars 2023. 874 företag gick i konkurs, det högsta antalet i mars månad sedan slutet av 90-talet.