Sysselsättning mars

Statistikmyndigheten rapporterar om 5 188 000 sysselsatta motsvarande en sysselsättningsgrad på 69,1 % i mars. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 166,6 miljoner timmar/ vecka.