AR beslut

Allmänna rekommendationsrådets uppföljning visar att 79 % av företagen följde myndighetens beslut under 2023, en hög siffra som ligger kvar på samma nivå som föregående år.